Tips voor gashaarden

Open verbrandingssysteem

Gasgestookte haarden met een open verbrandingssysteem, verbruiken zuurstof die nodig is om het gas te verbranden, uit de ruimte waarin het toestel zich bevindt of eventueel via een aparte luchttoevoer naar het toestel toe. Dit betekent dat de verbranding plaats vindt in dezelfde atmosfeer als de ruimte die verwarmd wordt.

Gesloten verbrandingssysteem

Gasgestookte haarden met een gesloten verbrandingssysteem, betrekken de zuurstof die nodig is om het gas te verbranden, via een gecombineerd toevoer-/afvoerkanaalsysteem. Dat betekent dat de benodigde zuurstof van buiten het huis betrokken wordt en de verbranding van het gas in een (gesloten) andere atmosfeer plaats vindt dan de ruimte die verwarmd wordt.

De voordelen van dit systeem:

 • Geen aparte luchttoevoer nodig
 • Geen rookgasventilator nodig en dus ideaal voor mechanisch geventileerde woningen
 • Geen be├»nvloeding van leefklimaat in de woning Dakaansluiting kan vrijwel overal geplaatst worden
 • Eenvoudige gevelaansluiting mogelijk Geen schoorsteen noodzakelijk

Let wel!

Alle gashaarden met een gesloten verbrandingssysteem hebben een volledig gesloten glasplaat voor de verbrandingsruimte, dat wil echter niet zeggen dat elke haard met een volledig bedekkende glasplaat automatisch een gesloten verbrandingssysteem heeft.

Uitleg multiventsysteemUitleg multiventsysteem

In zowel inbouw als vrijstaande haarden wordt het unieke Faber Multi Vent gesloten verbrandingssysteem toegepast. Dit systeem is zeer geschikt voor kierdichte, nageïsoleerde en mechanisch geventileerde woningen. Hierdoor functioneert de inbouwhaard op natuurlijke convectie, zonder het hinderlijke geluid van een elektrische ventilator. Bij toepassing van het Multi Vent concentrische pijpsysteem, kunnen deze inbouwgashaarden op vrijwel elke gewenste plek geplaatst worden. De haarden kunnen met een flexibele afvoerpijp op een bestaand schoorsteenkanaal worden aangesloten. De lucht die nodig is voor de verbranding wordt daarbij van buiten aangezogen. Maximale toegestane lengte: verticaal 12 meter, horizontaal 8 meter

Aansluiting op bestaande schoorsteen

Indien u een gesloten gashaard op een bestaand kanaal wilt aansluiten dient u met een aantal zaken rekening te houden. Ter verduidelijking zie tekening hieronder. Aanvullende info zie de tekening:

 • Aansluiting op bestaande schoorsteen

  De bestaande schoorsteen moet een minimale diameter hebben van 150mm.
 • Het bestaande kanaal dient goed gereinigd te worden.
 • Vanaf de haard dient eerst minimaal een multiventpijp 1000mm geplaatst te worden alvorens over te gaan in de bestaande schoorsteen.
 • De overgang/ aansluiting op het schoorsteenkanaal dient luchtdicht gemaakt te worden.
 • Vanaf de aansluiting schoorsteenkanaal wordt een koppelstuk van vast naar flexibel geplaatst.
 • Hierna wordt het kanaal gevoerd met flexibel rvs buis.
 • Op de schoorsteen komt een plakplaat en een multivent dakdoorvoer